Registracija
Zaštita osobnih podataka

Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Mega-Poliplet d.o.o.  sazna tijekom vašeg korištenja ove web stranice. Mega-Poliplet d.o.o. vaše će osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Registracija

Osobni podaci

*Korisnik:
*Ime:
*Prezime:
*Kontakt telefon:
Mobilni telefon:
*Država:
*Poštanski broj:
*Grad:
*Adresa:

Pristupni podaci

*e-mail:
*Lozinka:
*Ponovno lozinka: